www.kakasetterem.hu - 1135 Budapest, Reitter F. u. 69.